การฝึกอิริยาบถนอน

วิธีฝึกอิริยาบถ การนอนสมาธิ คือการกำหนดดูการเกิดดับของกายวิญญาณ (ความรู้สึกภายในกาย) 

ให้กำหนดดูเป็นจุด ๆ เช่นศรีษะสัมผัสหมอน หรือหลังสัมผัสพื้น หรือส่วนไหนก็ได้ 

แต่ต้องตั้งสติกำหนดเป็นจุด ในจุดใดจุดหนึ่ง 

การกำหนดการเกิดดับของมโนสัมผัส ให้กำหนดดูการผัสสะ ของมโนสัมผัสทั้งสองข้าง ( ซ้าย-ขวา )