ข้อกำหนดด้วยป่าช้า ๙ ข้อ

 ข้อกำหนดด้วยป่าช้า ๙ ข้อ

ธรรมะบรรยาย

 

                 


๑. ธรรมะบรรยายพระอาจารย์สุทัศน์  โกสโล
เจ้าอาวาสวัดกระโจมทอง  อ.บางกรวย  จ.นนทบุรี
ศิษย์รุ่นแรกในพระครูภาวนานุศาสก์
ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาฯ

๒.ธรรมเทศนาพระครูญาณวิวัฒน์  เจ้าอาวาสวัดไร่ดอน  อ.เขากิ่ว  จ.เพชรบุรี
ศิษย์พระครูภาวนานุศาสก์

 

โครงการ "เข้าวัดวันอาทิตย์จิตแจ่มใส"

งานสัมมนาประจำปี ๒๕๕๓ ครั้งที่ 41

งานสัมมนาประจำปี ๒๕๕๓ ครั้งที่ 41 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-28 พ.ค. 2553

 
ธรรมะบรรยาย

แผนที่